Greentech İZMİR 2018

STARTUPLAR / STARTUPS

MENTÖRLER | MENTORS

KURUMSAL ŞİRKETLER, İZMİR’İN YEŞİL TEKNOLOJİ FİRMALARIYLA BULUŞTU | CORPORATES MET IZMIR’S GREEN TECHNOLOGY STARTUPS

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile hayata geçirdiği “Yeşil Teknolojilerde Startup ve Kurumsal Şirket Buluşma Programı-GreenTech İzmir”, potansiyel işbirlikleri sağlamaya yönelik olarak teknoloji odaklı yeni girişimleri (startup) kurumsal büyük şirketlerle bir araya getirdi. | The Startup-Corporate Engagement Program in Green Technologies-GreenTech İzmir, which was implemented by İzmir Development Agency (İZKA) and Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), brought together technology startups and corporates to initiate potential collaborations.

Program Hakkında

Değişime daha hızlı uyum sağlamak,

 • yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak,
 • birlikte dönüşmek,
 • birlikte daha hızlı büyümek,
 • sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için

kurumsal şirketlerle yeşil teknoloji startuplarını İzmir’de bir araya getiriyoruz.

Küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe birlikte katkı vermek için İzmir’de işbirliğinin ilk adımlarını atmak için buluşuyoruz.

Kurumsal şirketlerle startupların işbirliği, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için olmazsa olmaz. İşte tam da bu nedenle İzmir’de bu işbirliğinin ilk adımlarını atacak buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan işbirliği için ön koşul ilk teması sağlamak.

İzmir’de kurumsal şirketlerle buluşmaya hazır yeşil teknoloji startuplarının işbirliği için ilk teması sağlamayı amaçlıyoruz.

About the Program

We bring corporates with green tech startups in İzmir

 • To adapt with the change faster,
 • To take advantage from the opportunities of the new technologies earlier,
 • To transform together,
 • To grow together,
 • To create value in the context of sustainability together
We meet to take the first steps of the collaboration in İzmir in order to contribute to sustainability agenda which is one of the most important global challenges in the 21st century
Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. That’s why we meet to take the first steps of this engagement in İzmir. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc.
We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and green tech startups in İzmir.

NEDEN KATILMALI?

KURUMSAL ŞİRKETLER

 • İnovasyona, yeni fikirlere, yeni projelere erken erişen olmak
 • Geleneksel iş modellerinden çıkmak ve şirket içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
 • Gelecek stratejilerini, henüz süreçlerine dahil etmedikleri yeni teknoloji alanlarını yakından izleyerek şekillendirmek
 • Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yaratılacak özgün değere yeni bir modelle katkı vermek

STARTUPLAR

 • Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
 • Kurumsal şirket ağına girmek
 • Müşteri ve pazar doğrulama
 • Ar-Ge işbirliği olasılıkları
 • Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
 • Yatırım olasılığı
 • Altyapı, test olanağı gibi kaynaklara erişim olasıkları

WHY ATTEND?

CORPORATES

 • To access new ideas and innovative projects earlier
 • To transform the traditional business models and accelerate the innovations within the company by open innovation and collaboration
 • To shape the future company strategies through following new technology fields and ideas
 • To contribute sustainability and unique value creation in Turkey through a new engagement initiative

STARTUPS

 • Technical feedback about the market and product
 • To get involved in corporate network
 • Market and customer verification
 • R&D collaboration possibilities
 • Come together with potential customers
 • Investment possibilities
 • Access to infrastructure, test resources

The second fastest growing metropolitan area in the world

İzmir gives you unforgettable experiences with its hidden gems